Interní lektor

Interní lektor s podporou ICT

Rozšiřte potenciál
interního vzdělávání
ve vašem podniku!

Nabízíme všem personalistům a pracovníkům zodpovědným za vzdělávání podpůrné „nástroje“ v oblasti měkkých a manažerských dovedností.

Nabízíme Vám:

  • desítky e-learningových kurzů
  • desítky hotových PowerPointových prezentací
  • stovky stran „PDF lekcí“ k rozesílání e-mailem
  • metodiky vedení interních kurzů
  • možnost doplnit tento soubor o vlastní kurzy, které vytvoříme na míru podle vašich potřeb
  • LMS Fórum pro administraci toho všeho

Interní lektor s podporou ICT

Mozaika

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout interním lektorům podpůrné materiály, které jim umožní vést vzdělávací kurzy v oblasti měkkých a manažerských dovedností s využitím e-learningových kurzů souboru MOZAIKA®.

Mozaika obsahuje kurzy se základními znalostmi a dovednostmi z různých oblastí manažerských a týmových kompetencí, prodejních a komunikačních dovedností a dalších znalostí, které k efektivnímu výkonu své práce potřebují nejen manažeři různých úrovní řízení, ale v různém rozsahu v podstatě každý člověk.

Podpůrné materiály tvoří:

e-LEARNING

V záložce Přehled kurzů jsou k dispozici e-learningové kurzy souboru MOZAIKA®. Interní lektor je může využít pro vlastní přípravu a účastníci jeho kurzu jako teoretický základ pro prezenční trénink.

METODIKA

V záložce Přílohy je k dispozici ke každému kurzu metodika vzdělávání s podporou ICT. Popisuje e-learningový kurz, správu LMS Fórum, seznamuje s obecnými didaktickými pokyny a obsahuje podněty pro praktický trénink s využitím hotové prezentace v MS PowerPoint.

ppt PREZENTACE

V záložce Přílohy je také k dispozici hotová prezentace v MS PowerPoint, která vychází z obsahu e-learnigového kurzu a slouží jako obsahová osnova pro vedení praktického tréninku v podnikovém prostředí.

pdf LEKCE

V záložce Přílohy jsou internímu lektorovi rovněž k dispozici studijní materiály v podobě dílčích lekcí. Tyto lekce shrnují látku kurzu a lze je účastníkům zasílat ve zvolených časových intervalech pro připomenutí nabytých znalostí.


Interní lektor - schéma

Co je to Fórum

Fórum je vzdělávací portál společnosti TANGRAM. Registrovaným uživatelům umožňuje studovat vybrané kurzy, neregistrovaným zájemcům umožní podívat se v rámci „Studovny“ na demo verze jednotlivých kurzů. Chcete-li se stát registrovaným uživatelem napište nám na tangram@virtuality.cz, zašleme Vám obratem potřebné informace.

Portál je členěn na jednotlivé moduly:

Studovna

Je určena ke studiu kurzů. Po výběru konkrétního kurzu se zobrazí anotace a kurz je možno spustit. Registrovaní uživatelé mají k dispozici plné verze kurzů, neregistrovaní uživatelé pouze jejich vybrané části.

Zkušebna

V rámci zkušebny je možno ke každému kurzu vytvořit nezávislý soubor testovacích otázek. Výsledky testů jednotlivých uživatelů jsou zaznamenány v systému. Modul je dostupný pouze registrovaným uživatelům a pro vybrané kurzy.

Shrnutí

V rámci modulu je možno ke každému kurzu zobrazit přehledné shrnutí hlavních bodů výkladu. Shrnutí je vytvořeno nezávisle na vlastním kurzu prostřednictvím vestavěného editoru. Modul je dostupný pouze registrovaným uživatelům a pro vybrané kurzy.

Přílohy

Modul slouží jako úložiště příloh ke každému kurzu. Přílohy si mohou studenti stáhnout podle potřeby a stupně svého oprávnění. Modul je dostupný pouze registrovaným uživatelům a pro vybrané kurzy.

Diskuze

Prostor pro vzájemnou diskusi, komunikaci s případnými lektory nebo s lidmi, zodpovědnými za profesní vzdělávání v podniku. Diskutovat mohou uživatelé v rámci své studijní skupiny mezi sebou navzájem nebo s tutorem, případně mezi všemi v rámci konkrétního kurzu nebo celého projektu. Modul je dostupný pouze registrovaným uživatelům.

Co je to Tangram

Tangram

TANGRAM je tisíce let stará, ale dodnes oblíbená, čínská desková hra.

Společnost Tangram s.r.o. vznikla v roce 1991. Nechali jsme se inspirovat proslulou deskovou hrou a již 10 let pro vás připravujeme e-learningové kurzy, z nichž lze složit celou mozaiku profesního vzdělávání podle vašich aktuálních potřeb. Do roku 2010 jsme vytvořili přes čtyři desítky kurzů. S některými z nich máte možnost seznámit se na těchto stránkách. Více o nás najdete na webových stránkách firmy TANGRAM.Kontakt

TANGRAM s.r.o.
L. Podéště 36
708 00 Ostrava Poruba
e-mail:
tel:
tangram@virtuality.cz
608 830 219
www: www.virtuality.cz
www.e-learning-tangram.cz
www.forum4u.cz

Tento vzdělávací program je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu v ČR na základě výzvy Moravskoslezského kraje pod číslem CZ.1.07./3.2.07/02.0079.